Home / About us / Beginner / Board / Checklist / Link /
.:: คู่มือดูผีเสื้อ ::.

การใช้หนังสือคู่มือสำหรับการดูผีเสื้อนั้น ถ้าเราต้องการจะใช้จำแนกชนิดจริง ๆ เราต้องใช้ร่วมกันหลาย ๆ เล่ม เนื่องจากหนังสือคู่มือดูผีเสื้อของเมืองไทยนั้น บางเล่มภาพไม่ชัดเจน จุดสังเกตลางเลือน จนไม่สามารถแยกแยะชนิดของผีเสื้อได้ บางเล่มก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวผีเสื้อ นอกจากรูปภาพ กับชื่อ และผีเสื้อบางชนิดก็มีรูปร่าง ลวดลาย สีสันใกล้เคียงกันมาก ต่างกันแค่จุดเด่นเล็กๆ น้อยๆ ที่ปีกด้านบน หรือปีกด้านล่างเท่านั้น เพื่อไม่ให้ผิดพลาด เราจึงต้องใช้หนังสือคู่มือทั้งหมดที่มีอยู่ยืนยัน

สำหรับในกรณีผีเสื้อที่เราพบนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับผีเสื้อชนิดอื่นมาก จะใช้การถ่ายภาพแล้วนำภาพที่ได้มาตรวจสอบดูกันอีกทีว่าเป็นผีเสื้อชนิดไหน และบางครั้งเราก็พบผีเสื้อที่ไม่มีหลักฐานปรากฎอยู่ในหนังสือคู่มือเล่มใดเลย

ดังนั้นการดูผีเสื้อในธรรมชาติขั้นเบื้องต้น จึงเป็นการสังเกตเพื่อแยกว่าเป็นผีเสื้อในวงศ์ใด หรือสกุลใด มากกว่าจะชี้ชัดลงไปว่าเป็นผีเสื้อชนิดไหน แต่ก็มีผีเสื้ออีกมากมายหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะเด่นที่สังเกตได้ง่ายมาก เพียงแค่เห็นบินไปบินมา เราก็สามารถชี้ชัดลงไปได้เลยว่าเป็นผีเสื้อชนิดนั้นชนิดนี้ เช่น ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ ผีเสื้อสะพายฟ้า ผีเสื้อตาลหางแหลม ผีเสื้อใบไม้ใหญ่ ผีเสื้อแผนที่ธรรมดา เป็นต้น

คู่มือดูผีเสื้อในประเทศไทยที่ใช้กันมีดังนี้

1. FIELD GUIDE TO THE BUTTERFLIES OF THAILAND
ของ นพ. บุญส่ง เลขะกุล นายจารุจินต์ นภีตะภัฎ นายอรุณ สำรวจกิจ และ Karen Askins พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2520 รวบรวมผีเสื้อไว้ทั้งหมด 630 ชนิด เล่มนี้ปัจจุบันหาซื้อได้ค่อนข้างยาก จนแทบจะจัดได้ว่าเป็นหนังสือเก่าน่าสะสมไปแล้ว

2. BUTTERFILES IN THAILAND
ของ บราเดอร์ อำนวย ปิ่นรัตน์ มีทั้งหมด 6 เล่ม โดยแยกเป็นเล่มละ 1-2 วงศ์ พิมพ์ประมาณปี พ.ศ.2520-2531 รวบรวมผีเสื้อไว้มากกว่า 1,100 ชนิด

3. ILLUSTRATED CHECKLIST OF NEPAL'S BUTTERFLIES
ของ Mr. COLIN SMITH เป็นคู่มือสำหรับจำแนกชนิดของผีเสื้อในประเทศเนปาล ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผีเสื้อที่พบได้ในเมืองไทย พิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2536 มีผีเสื้อจำนวน 640 ชนิด

สำหรับคู่มือผีเสื้อข้างต้นทั้ง 3 เล่มนี้ บางเล่มปัจจุบันก็หาซื้อได้ยากมาก บางคู่มือก็ขายเป็นชุดซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง หรือไม่ก็จะมีรูป เล่มที่ค่อนข้างใหญ่ ไม่สะดวกต่อการพกพาภาคสนามเพื่อดูผีเสื้อ ดังนั้น คู่มือบางเล่มอาจจะยังไม่ค่อยจำเป็นสำหรับนักดูผีเสื้อมือใหม่ที่ต้องการดูเพื่อความเพลิดเพลิน ยังไม่เจาะลึกลงไปถึงชี้ชัดว่าเป็นผีเสื้อชนิดใด แต่ถ้าท่านใดสามารถมีไว้เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมก็ดีครับ...เราลองมาดูกันดีกว่าครับ ว่าจะมีหนังสือคู่มือเล่มใดบ้าง?...ที่เหมาะกับนักดูผีเสื้อมือใหม่ ไปดูกันเลยครับ : )


ผีเสื้ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ของชมรมนักนิยมธรรมชาติ
แสดงผีเสื้อไว้ประมาณ 80 ชนิด ซึ่งเป็นชนิดที่พบได้เกือบทั่วประเทศ (สามารถสั่งซื้อจากชมรมฯ ได้)

พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2539
ราคา 150 บาท

ผีเสื้อ หนังสือชุดสังเกตธรรมชาติ
โดย นายเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ของสำนักพิมพ์สารคดี รวบรวมผีเสื้อไว้ประมาณ 151 ชนิด

พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2540
ราคา 285 บาท
ผีเสื้อ คู่มือสำรวจและสื่อความหมายธรรมชาติ
โดย นายสุรชัย ชลดำรงค์กุล นายศุภชัย แพแพทย์ นายพงษ์เทพ ทับเที่ยง รวบรวมผีเสื้อไว้ประมาณ 180 ชนิด

พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2542
ราคา 358 แต่ค่อนข้างหาซื้อยากสักนิด
คู่มือดูผีเสื้อในประเทศไทย
โดย นายจารุจินต์ นภีตะภัฎ และนายเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ มีผีเสื้ออยู่ประมาณ 360 ชนิด

พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2545
ราคา 645 บาท

คู่มือผีเสื้อ
ของสำนักพิมพ์สารคดี
โดย นายเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ขนาดกำลังเหมาะมือ รวบรวมผีเสื้อไว้ 285 ชนิด

พิมพ์ล่าสุด เมื่อกุมภาพันธ์ 2546
ราคาเล่มละ 220 บาท


นอกจากคู่มือดูผีเสื้อแล้ว อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่ง ที่ควรมีนั่นก็คือ สมุดบันทึก...สำหรับการจดบันทึกนั่นเอง... แล้วการดูผีเสื้อควรมีลักษณะการจดบันทึกอย่างไร เลยครับ

<< Click for previous             Click for next >>copyright @ 2008 www.savebutterfly.com All rights Reserved.
contact : webmaster@savebutterfly.com