Home / About us / Beginner / Board / Checklist / Link /
.:: อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูผีเสื้อ ::.

การดูผีเสื้อไม่แตกต่างไปจากการดูนกมากนัก อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการดูผีเสื้อหรือศึกษาก็คือ กล้องส่องทางไกล แว่นขยาย กล้องถ่ายภาพ หนังสือคู่มือ และสมุดบันทึก

กล่องส่องทางไกลหรือกล้องสองตา (Binoculars)
จะช่วยให้สามารถดูผีเสื้อใน ระยะไกลโดยที่ไม่ต้องเข้าใกล้มากจนเกินไป ซึ่งจะไม่รบกวนการหากินของผีเสื้อ อีกทั้งยังช่วยให้ดูผีเสื้อที่อยู่บนที่สูง เช่น บนต้นไม้ หรือในที่ ๆ ไม่สามารถเข้าไปได้ เช่น ฝั่งตรงข้ามลำห้วย กล้องที่ใช้ ควรมีขนาดและกำลังขยายประมาณ 7X35 หรือ 8X40 ข้อเสียของกล้องสองตา มักจะดูผีเสื้อในระยะที่ใกล้กว่าสองเมตรไม่ได้

เวลาจับภาพให้ค่อย ๆ กวาดไปช้า ๆ โดยเล็งหาสิ่งที่เด่นชัดใกล้ ๆ เป็นที่หมายเอาไว้ก่อน แล้วปรับความชัดเจนจนเห็นตัวผีเสื้อ การฝึกฝนเป็นประจำกับกล้องสองตาตัวเดิมจะทำให้จับภาพได้รวดเร็วมากขึ้น ผีเสื้อบางชนิดมีความปราดเปรียวมาก เข้าใกล้แทบไม่ได้เลย การใช้กล้องสองตาจะช่วยได้ในกรณีนี้


กล้องตาเดียว (Telescope)
นอกจากล้องสองตาแล้วเรายังสามารถใช้กล้องตาเดียวที่มีกำลังขยายสูงเหมือน ที่ใช้ในการดูนกเพื่อดูผีเสื้อที่อยู่นิ่งในระยะไกล ข้อเสียคือกล้องแบบนี้มีกำลังขยายสูง จะต้องตั้งกล้องให้นิ่งอยู่กับที่ จึงไม่สามารถ ใช้มือถือส่องดูผีเสื้อที่เคลื่อนไหวไปมาได้ เพราะการหาเป้าหมายเป็นไปได้ช้ากว่าจะเจอตัวผีเสื้ออาจจะบินหนีไปเสียก่อน

แว่นขยาย
แว่นขยายสามารถใช้สำหรับการเฝ้าดูผีเสื้อ ระยะใกล้ได้เป็นอย่างดี ควรมีกำลังขยายตั้งแต่ 2 เท่าจนถึงประมาณ 10 เท่า ซึ่งมีราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับกล้องสองตา วิธีใช้ที่ได้ผลดีคือ ถือแว่นขยายให้ใกล้ตาเสียก่อน แล้วค่อย ๆ เคลื่อนแว่นขยาย เข้าไปหาผีเสื้อ จนกระทั่งเห็นภาพผีเสื้อชัดเจนขึ้น ผีเสื้อส่วนใหญ่มักจะบินหนีไปเมื่อเอาแว่นขยายเข้าไปใกล้ ๆ แต่ถ้าหากมันกำลังเพลินกับการดูดกินน้ำหรือน้ำหวานแล้วมันจะไม่บินไปไหน ทำให้ดูได้ง่าย

กล้องถ่ายภาพ
กล้องถ่ายภาพเป็นอุปกรณ์เสริม ที่จะช่วยบันทึกภาพผีเสื้อหรือสภาพพื้นที่ทั่ว ๆ ไปทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น และสามารถนำภาพถ่ายผีเสื้อมาเปรียบเทียบ หรือจำแนกชนิดในภายหลังได้ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้ายกล้องถ่ายภาพก้าวหน้าไปมากก็พบว่า มีการใช้กล้องดิจิตอลเข้ามาช่วยในการดูผีเสื้อด้วย โดยสามารถบันทึกภาพผีเสื้อ และนำภาพมาจำแนกชนิด (Identify) ได้ทันที

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูผีเสื้อ...คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการนำไป เลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้การดูผีเสื้อยังมีเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ควรขาดเมื่อท่านออกทริปไปดูผีเสื้อ นั่นก็คือ คู่มือดูผีเสื้อ นั่นเอง ประโยชน์ของคู่มือฯ ก็คือจะช่วยในการจำแนกชนิดของผีเสื้อ ทำให้การจดจำชนิดของผีเสื้อ เป็นไปได้โดยง่าย...แล้ว เราควรจะเลือกซื้อ คู่มือดูผีเสื้อเล่มไหนดี?

<< Click for previous             Click for next >>copyright @ 2008 www.savebutterfly.com All rights Reserved.
contact : webmaster@savebutterfly.com