ชื่อภาษาไทย : ถุงทองป่าสูง 
ชื่อสามัญ : Common Birdwing
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Troides Helena
ขนาด : 140-170 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : เป็นผีเสื้อขนาดใหญ่และบินในระดับยอดไม้สูงๆ เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะคล้ายกัน คือปีกคู่หน้าสีดำและปีกคู่หลังสีเหลือง แต่เพศเมียกลางปีกคู่หลังจะมีจุดสีดำขนาดใหญ่เรียงกัน
เดือน/ปี - สถานที่พบ : Chiang Mai : Mar, Aug.
 Nakhon Nayok : Apr.
 Ranong : Arp., June, Oct.
 Tak : June, Sept.
 Chanthaburi : Jan, Nov.
 Pattani : Aug.
 Satun : Feb.
 Trang : Apr, Oct.