ชื่อภาษาไทย : ปีกค้างคาวพม่า 
ชื่อสามัญ : Burmese Batwing
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parides zaleucus
ขนาด : 80-100 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ส่วนหัวและลำตัวด้านล่างมีสีแดง พื้นปีกสีดำ ปีกคู่หน้ามีเงาสีขาวจางๆ กลางปีกคู่หลังมีแถบสีขาว เพศผู้มีแถบสีขาว 3 แถบ เพศเมียมี 6 แถบและแถบยาวกว่า
เดือน/ปี - สถานที่พบ :