ชื่อภาษาไทย : หางตุ้มใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Great Windmill
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parides dasarada
ขนาด : 100-130 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :