ชื่อภาษาไทย : หางตุ้มธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Windmill
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parides polyeuctes
ขนาด : 90-100 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE
รายละเอียด : ลำตัวสีแดงอมชมพู ปีกคล้ายผีเสื้อหางตุ้มใหญ่ แต่ขอบปีกด้านข้างของปีกคู่หลังหยักเป็นคลื่นมากกว่า ปีกคู่หลังมีแต้มสีขาวใกล้ขอบปีกด้านนอกเพียงแต้มเดียว
เดือน/ปี - สถานที่พบ :