ชื่อภาษาไทย : หางตุ้มจุดชมพู 
ชื่อสามัญ : Common Rose
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pachliopta aristolochiae
ขนาด : 80-110 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ส่วนท้องมีสีแดงสดเห็นได้ชัดเจนและมีจุดสีดำประปราย ปีกสีดำปีกคู่หน้าบางใส ปีกคู่หลังมีจุดสีแดงเรียงตามขอบ แลางปีกมีแถบสีขาว 4 แถบ และแถบสีแดง 1 แถบ
เดือน/ปี - สถานที่พบ :