ชื่อภาษาไทย : เชิงลายดอย 
ชื่อสามัญ : Tawny Mine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chilasa agestor
ขนาด : 100-120 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :