ชื่อภาษาไทย : เชิงลายเหลือบฟ้า 
ชื่อสามัญ : Blue-striped Mime
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chilasa slateri
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :