ชื่อภาษาไทย : เชิงลายธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Mime
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chilasa clytai
ขนาด : 90-120 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ผีเสื้อเชิงลายธรรมดาที่พบในประเทศไทยมีสีสันและลวดลายแตกต่างกันถึง 6 แบบ ในภาพนี้มีแถบสีขาวเป็นลายบนปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังด้านล่างมีจุดวงกลมสีน้ำตาลอมส้มเรียงตามขอบปีกซึ่งหยักเล็กน้อย และมีแถบสีขาวเล็กๆ บนจุดวงกลมนี้ด้วย ส่วนอกสีดำมีจุดขาว ส่วนท้องเป็นลายตารางขาวดำ
เดือน/ปี - สถานที่พบ :