ชื่อภาษาไทย : หนอนมะนาว 
ชื่อสามัญ : Lime Butterfly
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio demoleus
ขนาด : 80-100 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ปีกทั้งคู่หน้าและคู่หลังมีจุดและแถบสีเหลืองครีม ปีกคู่หลังมีจุดสีส้มและน้ำเงินที่ขอบปีกลำตัวคาดแถบสีดำ
เดือน/ปี - สถานที่พบ :