ชื่อภาษาไทย : หางติ่งมหาเทพ 
ชื่อสามัญ : Burmese Raven
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio mahadeva
ขนาด : 80-110 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกทั้งสองด้านมีสีดำ ปีกคู่หน้ามีจุดสีขาวจางๆ ที่ปลายสุดของเซลปีก ใกล้ขอบปีกคู่หลังมีแต้มสีขาวคล้ายรูปสามเหลี่ยม เรียงกันตามขอบปีก
เดือน/ปี - สถานที่พบ :