ชื่อภาษาไทย : หางติ่งเฮเลน 
ชื่อสามัญ : Red Helen
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio helenus
ขนาด : 115-130 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกสีเหมือนกันทั้งสองด้าน คล้ายผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน แต่กลางปีกคู่หลังมีแถบสีขาวเพียง 3 แถบ ขอบปีกคู่หลังมีแต้มสีแดงเรียงกัน
เดือน/ปี - สถานที่พบ :