ชื่อภาษาไทย : หางติ่งชะอ้อน 
ชื่อสามัญ : Black and White Helen
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio nephelus
ขนาด : 115-130 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกมีสีเหมือนกันทั้งสองด้าน กลางปีกคู่หลังมีแถบสีขาวเรียงกัน 4-5 แถบ และมีแต้มสีขาว ระหว่างเส้นปีกรอบขอบปีกคู่หลังด้านนอก
เดือน/ปี - สถานที่พบ :