ชื่อภาษาไทย : หางติ่งธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Mormon
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio polytes
ขนาด : 85-100 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกทั้งสองด้านมีสีดำ ขอบปีกคู่หน้าด้านนอกมีจุดสีขาวเรียงกัน ปีกคู่หลังเพศผู้มีแถบสีขาวเรียงขวางกลางปีก แต่เพศเมียจะมีแถบสีขาวเรียงเป็นกลุ่มกลางปีก
เดือน/ปี - สถานที่พบ :