ชื่อภาษาไทย : หางติ่งนางระเวง 
ชื่อสามัญ : Great Mormon
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio memnon
ขนาด : 120-150 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกมีสีเหมือนกันทั้งสองด้าน โคนปีกด้านล่างมีแต้มสีแดง ขอบปีกคู่หลังมีแต้มสีแดงบางๆเพศเมียมี 3 แบบ บางแบบปลายปีกคู่หลังยื่นยาวออกมา
เดือน/ปี - สถานที่พบ :