ชื่อภาษาไทย : อกแดง 
ชื่อสามัญ : Redbreast
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio alcmenor
ขนาด : 110-130 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, W
รายละเอียด : ปีกบน-พื้นปีกสีดำ ขอบปีกด้านในของปีกคู่หลังมีแถบสีขาว ปีกล่าง-ปีกคู่หลังมีสีแดงบริเวณขอบปีกด้านในและโคนปีก
เดือน/ปี - สถานที่พบ :