ชื่อภาษาไทย : หางติ่งสะพายเขียว 
ชื่อสามัญ : Banded Peacock
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Papilio palinurus
ขนาด : 900-100 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : C, W, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :