ชื่อภาษาไทย : มรกตผ้าห่มปก 
ชื่อสามัญ : Kaiser-I-Hind
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Teinopalpus imperialis
ขนาด : 110-130 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :