ชื่อภาษาไทย : หางดาบลายขีด 
ชื่อสามัญ : Chain Swordtail
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium aristeus
ขนาด : 70-80 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : มีรูปร่างคล้ายผีเสื้อกางดาบภูเขา พื้นปีกทั้งสองด้านมีสีดำสลับขาวครีม ปลายปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายดาบ
เดือน/ปี - สถานที่พบ :