ชื่อภาษาไทย : หางดาบธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Fivebar Swordtail
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium antiphates
ขนาด : 80-95 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกด้านบนมีสีขาวอมเขียว พื้นปีกด้านล่างมีสีเขียวอ่อนและเหลือง มีแถบสีดำ ปลายปีกคู่หลังยื่นยาวออกมาคล้ายดาบ
เดือน/ปี - สถานที่พบ :