ชื่อภาษาไทย : ม้าลายใหญ่ 
ชื่อสามัญ : Great Zebra
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium xenocles
ขนาด : 85-120 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ตัวผู้คล้ายผีเสื้อม้าลายธรรมดา แต่มีขนาด, เส้นแถบสีขาวใหญ่กว่า ปีกด้านบนสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวคาดแถบสีน้ำตาล เพศเมียเส้นแถบสีขาวไม่ชัดนัก ลักษณะเด่น คือ บริเวณมุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีแต้มสีส้มเห็นได้ชัดทั้งตัวผู้และตัวเมีย
เดือน/ปี - สถานที่พบ :