ชื่อภาษาไทย : ม้าลายจุด 
ชื่อสามัญ : Spotted Zebra
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium megarus
ขนาด : 65-80 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกทั้งสองด้านมีสีดำ มีลายแถบและจุดเป็นสีขาวประปรายทั่วทั้งปีก
เดือน/ปี - สถานที่พบ :