ชื่อภาษาไทย : ม้าลายมลายู 
ชื่อสามัญ : Malayan Zebra
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium delessertii
ขนาด : 85-100 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : S
รายละเอียด : พื้นปีกสีขาวค่อนข้างโปร่ง ลายเส้นปีกสีดำ มุมปลายปีกหลังของปีกคู่หลังมีแต้มสีส้มสดขนาดใหญ่ เพศของผีเสื้อชนิดนี้สามารถสังเกตได้จากลายที่ส่วนท้อง เพศผู้จะเป็นลายเส้นยาวขนานไปตามตัว ส่วนตัสเมีย จะเป็นลายขวาง
เดือน/ปี - สถานที่พบ :