ชื่อภาษาไทย : หนอนจำปีจุดแยก 
ชื่อสามัญ : Common Jay
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium doson
ขนาด : 70-80 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกทั้งสองด้านมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีจุดและแถบสีฟ้าอ่อนเหมือนกันทั้งสองก้าน แต่สีฟ้าของปีกด้านล่างจะอ่อนกว่าด้านบน และขอบปีกด้านในจะมีแถบสีแดงตามแนวขอบปีก
เดือน/ปี - สถานที่พบ :