ชื่อภาษาไทย : หนอนจำปีจุดขอบ 
ชื่อสามัญ : Veined Jay
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium bathycles
ขนาด : 75-95 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : มีลักษณะคล้ายผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก แต่บริเวณโคนปีกใกล้ลำตัว จะมีจุดเหลืองเห็นชัดเจน
เดือน/ปี - สถานที่พบ :