ชื่อภาษาไทย : หนอนจำปีธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Tailed Jay
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Graphium Agamemnon
ขนาด : 85-10 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม ปีกด้านบนมีแถบและจุดสีเขียวอ่อนประปรายทั่วทั้งปีก พื้นปีกด้านล่างมีสีน้ำตาล มีแถบสีเขียวอ่อน และมีจุดสีเขียวจางๆ ปลายปีกคู่หลังมีลักษณะยื่นยาวออกมาเล็กน้อย
เดือน/ปี - สถานที่พบ :