ชื่อภาษาไทย : หางมังกรขาว 
ชื่อสามัญ : White Dragontail
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lamproptera curius
ขนาด : 40-45 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : มีขนาดตัวค่อนข้างเล็ก แต่มีปลายปีกคู่หลังยื่นยาวมาก ขณะที่บินดูคล้ายแมลงปอ ปลายปีกคู่หน้าบางใสและมีแถบสีขาวบริเวณกลางปีก พื้นปีกทั้งสองด้านมีลักษณะสีสันคล้ายกัน
เดือน/ปี - สถานที่พบ :