ชื่อภาษาไทย : หางมังกรเขียว 
ชื่อสามัญ : Green Dragontail
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lamproptera meges
ขนาด : 40-50 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : มีลักษณะคล้ายผีเสื้อหางมังกรขาว แต่บริเวณกลางปีกคู่หน้าด้านบนเป็นสีฟ้าอ่อน พื้นปีกทั้งสองด้านมีลักษณะสีสันคล้ายกัน
เดือน/ปี - สถานที่พบ :