ชื่อภาษาไทย : หนอนกาฝากป่าสูง 
ชื่อสามัญ : Hill Jezebel
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delias belladonna
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :