ชื่อภาษาไทย : หนอนกาฝากใต้ปีกแดง 
ชื่อสามัญ : Red-base Jezebel
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delias pasithoe
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :