ชื่อภาษาไทย : หนอนกาฝากธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Painted Jezebel
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Delias hyparete
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :