ชื่อภาษาไทย : ปลายปีกส้มเล็ก 
ชื่อสามัญ : Yellow Orange Tip
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ixis pyrene
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :