ชื่อภาษาไทย : เหลืองกำมะถัน 
ชื่อสามัญ : Tailed Sulphur
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dercas verhuelli
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :