ชื่อภาษาไทย : หนอนใบรักธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Plain Tiger
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Danaus chrysippus
ขนาด : 70-80 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :