ชื่อภาษาไทย : หนอนใบรักมลายู 
ชื่อสามัญ : Malay Tiger
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Danaus affinis
ขนาด : 65-75 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : C, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :