ชื่อภาษาไทย : หนอนมะพร้าวปีกหลังขาว 
ชื่อสามัญ : Jezebel Palmfly
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elymnias vasudeva
ขนาด : 80-90 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, C, E
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :