ชื่อภาษาไทย : เลอะเทอะจุดดำ 
ชื่อสามัญ : Black-spotted Labyrinth
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neope muirheadi
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :