ชื่อภาษาไทย : ปีกใสจุดตาลายตรง 
ชื่อสามัญ : Eyed Cyclops
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erites argentina
ขนาด : 50-55 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :