ชื่อภาษาไทย : ตาแมวม่วง 
ชื่อสามัญ : Scare Catseye
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coelites nothis
ขนาด : 65-80 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : C, E
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :