ชื่อภาษาไทย : โคอินัวร์ 
ชื่อสามัญ : Koh-i-noor
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amathuxidia amythaon
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :