ชื่อภาษาไทย : ดาราไพรธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Common Jungkleglory
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thaumantis diores
ขนาด : 95-115 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :