ชื่อภาษาไทย : เจ้าป่า 
ชื่อสามัญ : Jungleking (Tufted Jungle Queen)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thauria aliris
ขนาด : 110-120 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ปีกทั้งด้านบนและด้านล่างสีน้ำตาลเข้ม กลางปีกคู่หน้ามีแถบสีขาวพาดขวาง และปลายปีกมีจุดสีขาวแต้มอยู่ข้างละ 2 จุด ปลายปีกคู่หลังสีเหลืองแกมส้ม
เดือน/ปี - สถานที่พบ :