ชื่อภาษาไทย : กะทกรกแดง 
ชื่อสามัญ : Red Lacewing
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cethosia biblis
ขนาด : 65-90 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ผีเสื้อทุกชนิดในสกุลนี้ ขอบปีกจะเป็นรายหยักลึก แต่สีสันจะแตกต่างกันไปตามชนิด ผีเสื้อกะทกรกแดงมีปีกด้านบนสีแดงเข้ม ขอบปีกและปลายปีกคู่หน้าสีดำ ปีกด้านล่างสีแดงจางๆ มีเส้นลายสีดำและขาว
เดือน/ปี - สถานที่พบ :