ชื่อภาษาไทย : กะทกรกธรรมดา 
ชื่อสามัญ : Leopard Lacewing
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cethosia cyane
ขนาด : 85-95 mm
ความชุกชุม : พบบ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ปลายปีกคู่หน้าด้านบนมีแถบสีขาวพาดเฉียง ขอบปีกด้านบนสีน้ำตาลเข้ม เพศผู้และเพศเมียสีสันแตกต่างกัน คือเพศผู้ด้านบนสีส้ม แต่ในเพศเมียเป็นสีขาวปนเทา ส่วนลวดลายอื่นๆ มีลักษณะคล้ายกัน ปีกด้านล่างมีสีสันและลวดลายคล้ายกันทั้งสองเพศ
เดือน/ปี - สถานที่พบ :