ชื่อภาษาไทย : แดงยุโรป 
ชื่อสามัญ : Painted Lady
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vanessa cardui
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :