ชื่อภาษาไทย : ปีกแหว่ง 
ชื่อสามัญ : Blue Admiral
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kaniska canace
ขนาด : 60-70 mm
ความชุกชุม : หายาก
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : ปีกบน : พื้นปีกสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีแสบสีฟ้าอ่อนพาดยาวจากปีกคู่หน้าต่อเนื่องมายังปีกคู่หลัง
ปีกล่าง : พื้นปีกเป็นสีน้ำตาลเลอะ ๆ คล้ายเปลือกไม้แห้ง ขอบปีกด้านข้างของปีกทั้งสองคู่เว้าแหว่ง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ปีกแหว่ง พืชอาหารหนอน : หัวยาข้าวเย็น
เดือน/ปี - สถานที่พบ :