ชื่อภาษาไทย : พ่อมด 
ชื่อสามัญ : Wizard
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinopalpa polynice
ขนาด : 70-80 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกด้านบนมีสีน้ำตาลแดง ขอบปีกมีสีดำเข้ม มุมปีกคู่หลังยื่นยาวออกมาเล็กน้อย มีจุดเรียงกันสามจุดตามแนวขอบปีกพื้นปีกด้านล่างมีสีน้ำตาลไหม้
เดือน/ปี - สถานที่พบ :