ชื่อภาษาไทย : ใบไม้ใหญ่อินเดีย 
ชื่อสามัญ : Orange Oakleaf
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kallima inachus
ขนาด : 85-110 mm
ความชุกชุม : พบไม่บ่อย
พื้นที่กระจายพันธุ์ : N, NE, C, W, E, S
รายละเอียด : พื้นปีกด้านบนมีสีน้ำเงิน กลางปีกจนถึงปลายปีกคู่หน้ามีสีดำ และมีแถบสีเหลืองขนาดใหญ่พาดขวางกลางปีก พื้นปีกด้านล่างมีสีน้ำตาลคล้ายใบไม้แห้ง
เดือน/ปี - สถานที่พบ :