ชื่อภาษาไทย : จ่าเส้นปีกดำ 
ชื่อสามัญ : Blackvein Sergeant
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Athyma ranga
ขนาด :  mm
ความชุกชุม : 
พื้นที่กระจายพันธุ์ : 
รายละเอียด : 
เดือน/ปี - สถานที่พบ :